DANIŞMA KURULU

  Prof. Dr. Nevzat TARHAN

  Prof. Dr. Selma DOĞAN

  Prof. Dr. Besti ÜSTÜN

  Doç. Dr. Gökhan AYDEMİR

  Doç. Dr. Turan TUNÇ

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY

  Öğr. Gör. Elif KANDAZ