DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Prof. Dr. Selma DOĞAN

Doç. Dr. Gökhan AYDEMİR

Doç. Dr. Turan TUNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL

Öğr. Gör. Elif KANDAZ