YÖNETİM KURULU

  Dr. Öğr. Üyesi Remziye KESKİN (Merkez Müdür Yardımcısı)

  Prof. Dr. Nurper ÜLKÜER

  Prof. Dr. Güler CİMETE

  Prof. Dr. Gökben HIZLI SAYAR

  Doç. Dr. Hüseyin ÜNÜBOL

  Dr. Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol ÜLKER

Öğr. Gör. İdil ARASAN DOĞAN