Ü.Ü. ULUSAL ANNE VE BEBEK RUH SAĞLIĞI PLATFORMU MANİFESTOSU

Ü.Ü. ULUSAL ANNE VE BEBEK RUH SAĞLIĞI PLATFORMU

MANİFESTOSU

 

  1. Ulusal Anne-Bebek Ruh Sağlığı Platformu, hamilelikte ve doğum sonrası ilk üç yılda kadınların ve bebeklerinin ruh sağlığını ve refahını iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan ulusal örgütlerden oluşan bir birliktir.

 

  1. Amacımız, kadınların ve ailelerinin yaşadığı kaçınılması mümkün acıyı önlemek; annelere uygun ruhsal destek ve hizmetlerin sunulmamasından kaynaklanan yetersizlik yüzünden hem annelerin sağlığının hem de çocuklarının gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için birlikte çaba göstermektir.

 

  1. Dünyada ortalama olarak her beş kadından biri, gebelik kararı ile başlayan ve doğum sonrası 1 yılı içeren perinatal dönemde ruh sağlığı ile ilgili bir problem yaşamaktadır. Maalesef bu dönemdeki her 10 anneden 7’si tedavi alamamaktadır. Ne yazık ki annelerin tedavi edilmemiş ruhsal hastalıklarının, hem sağlıkla ilgili hem de toplumsal ve ekonomik olarak akut ve uzun döneme yayılan, oldukça ciddi olumsuz sonuçları mevcuttur.

 

  1. Kadınların gebelik ve doğum sonrası ilk 3 yılda yaşayabileceği ruhsal sıkıntılar çocukta da duygusal, fiziksel ve gelişimsel açıdan olumsuz sonuçlara, ekonomik kayıplara yol açmaktadır ve gelecek kuşakları etkileyici niteliktedir. Maalesef anne ve bebek ruh sağlığının iyileştirilmesi için henüz yeterli hizmet ve yatırım mevcut değildir.

 

  1. Annelerin sessiz çığlığını duyarak farkına varıp duyarlı davranırsak, güçlerimizi birleştirip bütün olabilirsek bu olumsuzlukların çoğunu önleyebilir ve iyileştirebiliriz.

 

Bugünün küçüğü toplumun geleceğidir, onların sağlıkları

hepimizin sorumluluğudur.